Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

Mieszkaniec Sosnowca może zgłosić 3 projekty do Budżetu Obywatelskiego. Projekt należy sporządzić  na specjalnym formularzu (załącznik nr 6 do Zarządzenia Prezydenta).

 

Jak prawidłowo wypełnić formularz?

 

1. Pobierz formularz (odnośnik do formularza)

 

2. Sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.

Informację taką możesz uzyskać na oficjalnej stronie internetowej miasta (www.zsip.sosnowiec.pl)

Jeśli masz problem z ustaleniem własności gruntu pod projekt, pomogą ci w tym pracownicy Wydziału Kultury i Promocji Miasta: tel. 32/296-06-16, email: obywatelski@um.sosnowiec.pl

 

UWAGA!

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które:

- przekraczają wartość dostępnych w rejonie środków,

- zakładają sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia,

- są niezgodne z obowiązującymi w mieście planami i programami

PAMIĘTAJ!

Zgłoszone zadanie powinno być umiejscowione na gruntach gminnych. W przypadku gdy projekt zlokalizowany jest na terenie niebędącym własnością gminy konieczne jest dołączenie zgody podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości (Deklaracja zgody) oraz w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych deklarację właściciela terenu dotyczącą współfinansowania projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego (Deklaracja wspófinansowania)

3. Podaj szacunkową wartość zgłaszanego projektu

Pamiętaj, że nie musisz to być fachowy kosztorys. 

 

4. Wypełnij formularz

W kilku zdaniach przedstaw co chcesz zrealizować w ramach zgłoszonego projektu. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, plany, zdjęcia dołącz je do wniosku.

UWAGA! Obowiązkowym załącznikiem do formularza jest mapka z dokładną lokalizacją projektu.

 

5. Zbierz poparcie pod wnioskiem.

  • 30 mieszkańców pod projektem ogólnomiejskim
  • 15 mieszkańców pod projektem rejonowym (pod wnioskiem mogą podpisać się mieszkańcy z terenu całego miasta).

 

6. Wypełniony formularz:

  • prześlij drogą elekroniczną 

Rekomendowanym sposobem zgłaszania projektów do tegorocznej edycji BO jest droga elektroniczna.

Zachęcamy wszystkich do przesyłania na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl skanów formularzy z propozycjami projektów wraz z dołączonymi listami poparcia, oświadczeniami i zgodami (jeśli są konieczne).

  • złóż osobiście w Urzędzie Miejskim

​Projekt należy złożyć do skrzynki  podawczej znajdującą się przy wejściu do głównego budynku Urzędu Miejskiego.

  • prześlij pocztą 

na adres: ​Urząd Miejski w Sosnowcu al. Zwycięstwa 20, z dopiskiem „Budżet Obywatelski" - liczy się data stempla pocztowego.

 

Jesteś zainteresowany i chcesz złożyć projekt masz dodatkowe pytania? Napisz lub zadzwoń. Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Kultury i Promocji Miasta, tel. 32 296-06-16, email: obywatelski@um.sosnowiec.pl

Proszę czekać...