Za-JERZY-sta Niwka - kolorowe miejsce na mapie Sosnowca wraz z budową parkingu.

Numer projektu: XI/1, lokalizacja: ul. Szybowa, kwota: 256 044,00 zł, autor: Przemysław Bartos, Włodzimierz Giereś


Projekt możliwy do realizacji z uwagi na jego kontynuację. W ramach zadania zostanie rozebrany zbiornik oraz opracowana dokumentacja projektowa na zagospodarowanie oczyszczonego terenu.


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Do pobrania

Proszę czekać...