Rewitalizacja istniejących ciągów pieszo - jezdnych wokół budynku przy ul. Zamkowej.

Numer projektu: V/6, lokalizacja: ul. Zamkowa, kwota: 361 895,00 zł, autor: Ewelina Karwicka


W ramach zadania planowana jest budowa drogi pożarowej wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, budowa nowych miejsc parkingowych. Sugeruje się realizację zadania bez koniecznej wycinki drzew.


Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Do pobrania

Proszę czekać...