Park seniora i juniora pomiędzy Białostocką i Łomżyńską w Zagórzu.

Numer projektu: VIII/4, lokalizacja: ul. Białostocka / ul. Łomżyńska, kwota: 468 108,00 zł, autor: Halina Sobańska


Zadanie możliwe do realizacji w następującym zakresie:
- wykonania siłowni plenerowej z nawierzchnią, 
- wykonania ciągów pieszych w obrębie założenia projektowego, 
- montażu linarium z nawierzchnią bezpieczną, 
- montażu elementów małej architektury. 
 
Inwestycja będzie realizowana wyłącznie na terenie działek gminnych. Z ominięciem terenów, na których zostały wykonane nasadzenie zastępcze. Szczegółowy zakres inwestycji zostanie opracowany na etapie projektowania. Realizacja zadania do wysokości zabezpieczonych środków.

Promuj ten projekt

Popierasz ten projekt? Chcesz zwiększyć szanse na jego realizacje?
Udostępnij go na swoim profilu społecznościowym!

Proszę czekać...