05

stycznia 2022

Sprawozdanie z realizacji zadań.

Na jakim etapie jesteśmy?

30

grudnia 2021

Podsumowanie ewaluacji

Podsumowanie ewaluacji.

23

grudnia 2021

Podział
środków
w ramach
budżetu
obywatelskiego

Projekty
ogólnomiejskie

W tej części budżetu realizowane są projekty o charakterze ogólnomiejskim, dedykowane wszystkim mieszkańcom miasta (zlokalizowane na terenie placówek oświatowych, przekraczające pulę środków dostępną w rejonach, przechodzące przez co najmniej dwa rejony konsultacyjne).

Budżet:

1 000 000 złotych

Projekty w rejonach
ogólnomiejskich

Ta część budżetu podzielona jest na 17 Ogólnomiejskich Rejonów Konsultacyjnych. Każdy rejon posiada własną pulę środków przyznaną z uwagi na liczbę mieszkańców i powierzchnię terenu. Mapka poniżej.

Budżet:

5 200 000 złotych

Walka z niską
emisją

Środki przekazane na walkę z niską emisją. Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Budżet:

1 000 000 złotych

Harmonogram budżetu

1

Akcja
informacyjna

Termin:
marzec-kwiecień

2

Zgłaszanie
projektów

Termin:
12.04 - 4.05.2021

3

Weryfikacja propozycji zadań

Termin:
maj-wrzesień

4

Piknik
Obywatelski

Termin:
3.10.2021

5

Głosowanie mieszkańców

Termin:
8.10.2021 - 18.10.2021

6

Ogłoszenie
wyników

Termin:
październik

Proszę czekać...